Licentie- en gebruiksvoorwaarden „myphotobook BE“

Hieronder vindt u de licenties en gebruiksvoorwaarden voor de toepassing en installatie van de software van myphotobook BE. Deze zijn bewerkt door: myphotobook GmbH, Oranienstr. 183, 10999 Berlin. De Software is een product van: Ip.labs GmbH

Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker

DEZE VOORWAARDEN EN ALGEMENE RICHTLIJNEN BESCHRIJVEN DE LICENTIEOVEREENKOMST TUSSEN U EN DE RECHTMATIGE EIGENAAR VAN DE SOFTWARE EN LEGGEN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAST.

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER: DIT IS EEN CONTRACT. WANNEER U ONZE SOFTWARE GEBRUIKT, GAAT U AUTOMATISCH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST.

Licentie

Hierbij verleent de rechtmatige eigenaar van de software een herroepbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van deze software. De software en al haar relevante auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken en ontwikkelingen zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en worden beschermd door de wet. U bent niet bevoegd om eigendomsrechten te gebruiken voor zover dit niet expliciet in deze overeenkomst wordt aangegeven. U bent niet bevoegd om de software te wijzigen, te de-compileren, te de-assembleren, te verspreiden, te verkopen, uit te lenen, te leasen of voor andere commerciële doeleinden te gebruiken.

Verplichtingen van de licentienemer

Hierbij stemt u ermee in dat u de software uitsluitend voor het bestellen en overdragen van uw digitale beelden gebruikt. U verklaart hiermee dat u bevoegd bent om in het bezit te zijn van deze beelden en dat u deze beelden mag bewerken, afdrukken en verzenden.

U bent volledig en als enige verantwoordelijk voor de overgedragen data tijdens het gebruik van de software. U stemt ermee in de software niet te gebruiken om beelden met verboden pornografische inhoud, andere inhoud van seksuele aard of beelden die op een andere manier immoreel zijn over te dragen.

U garandeert dat de rechtmatige eigenaar van de software, zijn of haar geautoriseerde distributeurs of andere samenwerkende laboratoria niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het nalaten van bovengenoemde vorderingen en u verklaart hierbij dat mogelijk ontstane schade door u gecompenseerd wordt.

Garantie en aansprakelijkheid

De rechtmatige eigenaar van de software zal alles in werking stellen om ervoor te zorgen dat uw digitale beelden via de software aan ons worden doorgegeven.

De software wordt geleverd in zijn oorspronkelijke toestand. De eigenaar en de betrokken leveranciers kunnen niet garanderen dat de software aan al uw wensen zal voldoen en dat de uitvoering zonder onderbrekingen en fouten zal verlopen.

De rechtmatige eigenaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, noch voor gederfde winst en financiële verliezen, voor indirecte schade, zoals verloren of beschadigde gegevens, voor niet aangehouden schema's, claims van derden of voor andere bijzondere incidentele schade die voortvloeit uit het verkeerde gebruik of misbruik van de software, voor zover bij de eigenaar geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De rechtmatige eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van internettoegang. Het internet is een open netwerk en de eigenaar zal alles in het werk stellen om uw gegevens te beschermen. Desalniettemin kan de eigenaar de bescherming van uw digitale beelden zowel tijdens de overdracht als in uw opdracht niet garanderen. De eigenaar kan niet garanderen dat derden niet op uw beelden toegrijpen.

De rechtmatige eigenaar is niet aansprakelijk voor schaden die door u of andere personen of eenheden aan uw beelddata veroorzaakt zijn (inclusief maar niet beperkt tot directe of gevolgschade). Ook niet voor verandering van uw beelden, verandering van de volgorde, het kwijtraken, de vernietiging, diefstal, of andere vormen van misbruik van uw digitale beelden, met uitzondering van opzet of grove schuld aan de zijde van de auteur.

Overige bepalingen

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en kan door alle partijen te allen tijde worden beëindigd. Bij beëindiging van deze overeenkomst, bent u verplicht de SOFTWARE zonder uitstel van al uw mediadragers te verwijderen of de mediadragers te vernietigen.

De auteur heeft het recht om deze algemene regels en voorwaarden op elk moment aan te passen. U aanvaardt hiermee dat u gebonden bent aan nieuwe algemene richtlijnen en voorwaarden vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van een dergelijke wijziging.

Huidige wetgeving

Het geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland de rechtgeving van Nederland met uitzondering van het VN-kooprecht.