Privacy

 1. Aanbieder gebruikt de door Gebruiker verstrekte gegevens (bijv. adres, naam, e-mailadres) in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden uitsluitend gebruikt ter afwikkeling van de tussen de partijen gesloten contracten, bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden.
 3. Alle aan Aanbieder verstrekte persoonlijke gegevens van Gebruiker worden zonder de schriftelijke toestemming van Gebruiker niet voor derden toegankelijk gemaakt, behalve als zulks moet gebeuren op grond van een wettelijke of overheidsverordening.
 4. Met de volledige uitvoering van het contract, met inbegrip van de volledige betaling van de overeengekomen koopprijs, worden gegevens van Gebruiker, die om juridische redenen moeten worden bewaard, geblokkeerd. Deze gegevens zijn niet langer beschikbaar voor verder gebruik. Verder worden de persoonlijke gegevens gewist, voor zover de gebruiker niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verdere verwerking en verder gebruik van zijn gegevens. In dit geval kan Gebruiker de opgeslagen gegevens bij Aanbieder opvragen, wijzigen of laten verwijderen. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.
 5. Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruikt myphotobook de gegevens die u bij de registratie meegedeeld heeft ten einde de nieuwsbrief te versturen. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden. Een uitzondering hierop vormen enkel de partners die verantwoordelijk zijn voor de technische aspecten van de nieuwsbrief verzending. In deze gevallen is de hoeveelheid overgedragen gegevens beperkt tot het noodzakelijke minimum. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetzt BDGS en Telemediengesetz TMG). Gebruikers die onze nieuwsbrief of onze promotionele e-mails niet langer meer wensen te ontvangen, kunnen zich uitschrijven door een eenvoudige procedure die wordt meegestuurd met alle e-mails verzonden door myphotobook.
 6. Indien u uw gegevens wilt verwijderen of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:
  myphotobook GmbH
  Oranienstr. 183
  10999 Berlijn
  Duitsland
  E-mailadres: datenschutz@myphotobook.de