myphotobook Logo

Privacy- en cookiebeleIid

PRIVACY

Deze gegevensbescherming en cookieverklaring is van toepassing op de volgende websites:

www.myphotobook.nl

www.myphotobook.be


Privacyverklaring werd automatisch vertaald. Bij vragen of onduidelijkheden staat onze klantensupport u graag te woord.

Engelse versie

Duitse versie


Als u pagina's buiten deze webpagina's bezoekt, informeert u zich daar dan over de respectievelijke verwerking van uw gegevens.

INHOUD VAN HET PRIVACYBELEID

1 GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

2 WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

3 TOEGANG TOT EN ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

4 GEBRUIK VAN SPECIALE FUNCTIES VAN DE WEBSITE

5 NIEWUSBRIEF EN RECLAME

6 INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERWERKEN

7 UITLEG VAN COOKIES

8 INTEGRATIE VAN PLUG-INS VOOR SOCIALE NETWERKEN

9 GEBRUIK VAN TECHNOLOGIEËN VAN DERDEN

10 DOORGEVEN VAN INFORMATIE AAN DERDEN

11 UW RECHTEN

12 CONTACT- EN GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS

13 WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY- EN COOKIEBELEID

BIJLAGE: TOESTEMMINGSVERKLARINGEN

 

1 GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

De informatie in deze sectie is bedoeld om u een eerste kort overzicht te geven van welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en verwerken wanneer u deze website bezoekt en hoe wij en derden cookies en soortgelijke technologieën gebruiken. Gedetailleerde informatie over onze omgang met persoonsgegevens en de rechten die u toekomen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermings- en cookieverklaring.

Om u in staat te stellen deze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, verzamelen, verwerken en gebruiken wij de volgende categorieën van persoonlijke gegevens.

Toegangsgegevens: Elke keer dat u deze website bezoekt, registreren onze webservers tijdelijk technische gegevens die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit omvat het type browser, het gebruikte besturingssysteem en het tijdstip waarop de pagina wordt bezocht. Ook het IP-adres van het aanvragende systeem wordt verzameld. Wij verwerken deze gegevens, inclusief het IP-adres, uitsluitend voor het technische beheer van de website, voor het opsporen van misbruik en het oplossen van problemen. [Details].

Persoonlijke gegevens die u ons toestuurt: In het kader van het gebruik van speciale functies van deze website, zoals het gebruik van commentaarfuncties of contactformulieren, verzamelen en bewaren wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens. Dit omvat uw e-mailadres en andere informatie die nodig is om de dienst te verlenen en te gebruiken. [Details]. Hetzelfde geldt wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief. [Details].

Gebruiksgegevens: Daarnaast verzamelen wij informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden aanbiedingen, zoals tijd en duur van pagina-interactie, bezochte subpagina's, zoekopdrachten gemaakt en klikken op banners en links. We gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, in het bijzonder om een beter inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van de bezoekers van onze website, zodat we de website en zijn functies kunnen verbeteren, gebruikersprofielen kunnen maken en meer individuele en relevante content en aanbiedingen kunnen tonen. [Details].

Cookies en soortgelijke technologieën: We verzamelen deze gebruiksgegevens automatisch met behulp van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën. In sommige gevallen slaan we unieke identificatiecodes op in cookies, zodat we uw browser kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan onze site. [Details]. 

Technologieën van derden: Wij maken ook gebruik van analyse-, tracking- en reclametechnologieën van derden of staan hen toe om cookies en soortgelijke technologieën op deze website te gebruiken. Deze derden zijn dienstverleners en advertentienetwerken die ons helpen beter te begrijpen hoe u onze website en aanbiedingen gebruikt, zodat we meer relevante en gepersonaliseerde aanbiedingen aan u kunnen presenteren. Deze derden kunnen ook informatie verzamelen om uw apparaat te identificeren, zoals uw IP-adres of andere unieke apparaat-ID's. [Details].

Sociale netwerken: We kunnen ook sociale netwerkfuncties ("plug-ins") op sommige pagina's van deze website gebruiken om u in staat te stellen snel en gemakkelijk interessante aanbiedingen op deze netwerken te delen of aan te bevelen. Bij de interactie met de plug-ins kunnen deze netwerken ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze website. [Details].

Openbaarmaking/verzending aan derden: Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden (zakenpartners of dienstverleners) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het doel van het verstrekken van deze website en onze diensten, indien wij hiertoe contractueel of wettelijk verplicht of gerechtigd zijn of indien u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. In sommige gevallen werken we ook samen met dienstverleners buiten de Europese Unie (EU)/de Europese Economische Ruimte (EER). Wij werken echter alleen met bedrijven die een passend niveau van gegevensbescherming bieden conform de eisen van het DSGVO. [Details].

 

2 WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

Onder het motto "Foto's beleven" verkoopt myphotobook GmbH, gevestigd in Berlijn-Waiblingen, hoogwaardige fotoprinters. Ons assortiment bestaat uit meer dan 200 artikelen van fotoboeken, kalenders en geschenkartikelen tot ongebruikelijke interieurproducten, die onze klanten kunnen personaliseren en personaliseren met gepersonaliseerde digitale foto's.

myphotobook GmbH

Köpenicker Str. 154

10997 Berlijn

Handelsregister: HRB 94377, Berlijn

BTW-nummer: DE814126751


(hierna "wij" genoemd),

een vennootschap van de Elanders Groep, adres


Vlaanderen AB (publiek)

Ontwerp vägen 2

P.O. Tekstvak 137

435 23 Mölnlycke

Zweden.

Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de basisvoorschriften inzake gegevensbescherming ("DS-GVO"). Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. in het kader van het nieuwsbriefabonnement) hebben verkregen, gelden artikel 6 lid 1 zin 1 a DS-GVO en artikel 6 lid 1 zin 1 c DS-GVO als rechtsgrondslag voor de verwerking en opslag van deze gegevens. Voor alle andere verwerkingen in het kader van het gebruik van deze website geldt art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DS-GMO als rechtsgrondslag. De verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van rechtmatige belangen is derhalve toegestaan, tenzij de belangen van de betrokkene prevaleren.

 

3 TOEGANG TOT EN ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

3.1 LOG FILES

Telkens wanneer deze website wordt bezocht, slaan onze servers automatisch algemene toegangsgegevens over dit proces op in serverlogbestanden ("logbestanden").

 • Deze gegevens omvatten:
 • de opgevraagde webpagina
 • het IP-adres van het systeem dat het verzoek indient
 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het gebruikte besturingssysteem

We voegen deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen. Tijdelijke opslag van het IP-adres in logbestanden is noodzakelijk om technische redenen en om de veiligheid van het systeem te waarborgen, met name om misbruik op te sporen. Ook in dit opzicht hebben wij een rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO.

Wij wissen de gegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. De IP-adressen van de gebruikers worden uiterlijk na 14 dagen verwijderd of ingekort.

3.2 ANDERE GEGEVENS DIE WIJ ACTIEF VERZAMELEN

Daarnaast verzamelen wij actief aanvullende informatie over uw gebruik van de website en aanbiedingen.

Dit omvat de volgende informatie:

 • Java Aan/Uit
 • Cookies aan/uit
 • Verkort IP-adres (de laatste drie cijfers worden gewist)
 • Verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina)
 • Besturingssysteem
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • Informatie over pagina-interactie (zoals scrollhoogtes, klikken en muisbewegingen)
 • Tijd en duur van pagina-interacties
 • bezochte subpagina's en verblijfsduur
 • zoekopdrachten
 • Klik op banners en links

We verzamelen deze informatie automatisch door middel van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën, waarbij ook geselecteerde technologieën van derden worden gebruikt (zie sectie 9). In sommige gevallen worden in de cookies unieke identificatiecodes opgeslagen, zodat uw browser bij een volgend bezoek kan worden herkend. De identifiers laten geen directe conclusie toe met betrekking tot uw identiteit. Gedetailleerde informatie over de cookies en soortgelijke technologieën die wij gebruiken, vindt u in ons [Cookiebeleid].

Wij verwerken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te leveren en te verbeteren

Dit omvat het gebruik van informatie om de technische en functionele aspecten van deze website te beheren en te verbeteren. We gebruiken de informatie ook om onze service te verbeteren, de website gebruiksvriendelijker te maken en de selectie van content en functionaliteiten te optimaliseren.

 • gepersonaliseerde aanbiedingen te bieden

We gebruiken deze informatie ook om onze inhoud en aanbiedingen aan te passen aan uw behoeften. Hiervoor maken wij met behulp van cookies pseudonieme gebruikersprofielen aan. Deze gebruiksprofielen helpen ons de behoeften en voorkeuren van onze gebruikers beter te begrijpen, zodat we u meer individuele en op gebruik gebaseerde inhoud en aanbiedingen op deze website kunnen tonen. De pseudonieme gebruikersprofielen bevatten geen informatie waaruit wij uw identiteit direct kunnen afleiden. Wij combineren de gebruikersprofielen ook niet met gegevens die de drager van het pseudoniem direct identificeren (bijv. e-mailadres), tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (bijv. in het kader van de nieuwsbriefregistratie conform artikel 5 van deze privacyverklaring).

 • voor op het gebruik gebaseerde reclame ("Re-Targeting")

Wij gebruiken deze informatie ook om u individueel relevante aanbiedingen aan te bevelen op basis van uw vorige bezoek aan onze website, ook op websites van derden. Reclame op websites van derden is zo gericht op gebruikers die al blijk hebben gegeven van belangstelling voor onze diensten.

Wij beschouwen het als een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO om onze websites, aanbiedingen en advertenties te ontwerpen en te optimaliseren in overeenstemming met de behoeften en gewoonten van de gebruikers. Onze gebruikers verwachten van ons dat wij u een zo relevant mogelijk aanbod bieden, waardoor u ook een echte toegevoegde waarde heeft voor uw aankoop.

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gebruiksgegevens voor het aanmaken van pseudonieme gebruiksprofielen voor reclamedoeleinden met toekomstig effect onder deze per e-mail aan datenschutz@myphotobook.de In dit geval slaan wij een zogenaamde "Opt-Out" cookie op uw computer op. Deze opt-out-cookie verwijdert de eerder opgeslagen informatie en voorkomt verdere verzameling van gepseudonimiseerde informatie. Als alternatief kunt u de instelling van cookies in uw browser deactiveren. Zie sectie 7 voor meer informatie over cookies.

Wij verwerken de gegevens zo lang als nodig is om bovenstaande doeleinden te bereiken. De gegevens worden dan gewist.

Pseudonieme gebruikersprofielen worden maximaal 24 maanden bewaard.

 

4 GEBRUIK VAN SPECIALE FUNCTIES VAN DE WEBSITE

4.1 CONTACTFORMULIER EN E-MAIL CONTACT

Op onze website bieden wij u verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Als u op de website een contactformulier krijgt voor algemene of specifieke vragen of berichten, kunt u dit gebruiken om elektronisch contact op te nemen. Als u deze optie gebruikt, voert u de volgende gegevens in het invoermasker in:

 • Naam
 • e-mailadres
 • Tekst van het bericht
 • zo nodig, aanvullende informatie voor specifieke onderzoeken of berichten

U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen.

De betreffende gegevens uit het e-mail- of invoermasker worden automatisch doorgestuurd naar de medewerkers die binnen ons bedrijf verantwoordelijk zijn voor het verwerken van vragen van klanten.

Op het moment van verzending van het contactformulier worden uw IP-adres en de datum en tijd van de aanvraag automatisch op onze servers opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens via het invoermasker of e-mail dient uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag. De overige gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld (IP-adres, enz.) dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De persoonlijke gegevens die u in geval van contact doorgeeft, worden voor de duur van het gesprek met u opgeslagen gedurende maximaal 6 maanden na het einde van het gesprek, tenzij er in individuele gevallen sprake is van langere wettelijke bewaartermijnen. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, zullen uiterlijk na 14 dagen worden verwijderd. U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Stuur een e-mail naar: datenschutz@myphotobook.de. Alle persoonlijke gegevens die bij het contact met ons worden opgeslagen, worden in dat geval onmiddellijk gewist.

 

5 NIEUWSBRIEF EN RECLAME

5.1 AANMELDING VOOR DE NIEUWSBRIEF

Op onze website heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de persoonsgegevens die u invult via het invoermasker aan ons doorgestuurd. In de regel hoeft u alleen uw e-mailadres in te vullen. In sommige gevallen vragen wij om nadere informatie, zoals naam, voornaam en geslacht. Bovendien worden uw IP-adres en de datum en tijd van het verzoek automatisch verzameld en opgeslagen op onze servers.

Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvangt u een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres. Deze bevestigingsmail bevat een link waarop u moet klikken om uw registratie te bevestigen. Deze zogenaamde double opt-in procedure dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Alle registratieprocessen worden geregistreerd om te kunnen aantonen dat het registratieproces in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Hiertoe hoort ook de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres.


5.2 PRODUCTAANBEVELINGEN PER E-MAIL

Na uw aankoop ontvangt u van ons productaanbevelingen van onze eigen, vergelijkbare goederen per e-mail, zelfs als u zich niet hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief. Daarbij voldoen wij aan de wettelijke vereisten van art. 6 lid 1 onderdeel F AVG in samenhang met art. 7 par. 3 mededingingswetgeving. Uiteraard kunt u te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen bepaalde productaanbevelingen, zonder dat hierdoor andere kosten ontstaan dan de kosten van verzending volgens de basistarieven. Hiervoor kunt u de afmeldlink in onze e-mails gebruiken of u kunt uw bezwaar kenbaar maken via datenschutz@myphotobook.de.


5.3 GEBRUIK VAN VERLENERS VAN DIENSTEN VOOR ELEKTRONISCHE POST

Wij maken gebruik van de diensten van externe dienstverleners ("e-mail dispatch service providers") voor het verzenden en evalueren van onze nieuwsbrieven. Sommige verleners van diensten op het gebied van e-mailverzending zijn buiten de EU/EER gevestigd. Wij werken echter alleen met bedrijven die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden conform de eisen van de DS-GMO. Nadere informatie over de doorgifte aan ondernemingen in derde landen is te vinden in punt 10.3.

Op dit moment werken we samen met de volgende e-mail dispatch service providers:

MailChimp", een dienst van Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Selligent", een dienst van Selligent Marketing Cloud, Finlandelaan, 2 boite 2, 1420 Braine-l'Alleud - België.

De e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief en de overige in dit hoofdstuk 5 beschreven gegevens worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van de diensten voor de verzending van e-mail. Onze e-mail dispatch service providers gebruiken de verzamelde informatie namens ons om het gebruik van de nieuwsbrief te versturen en te evalueren. Onze e-mail dispatchingserviceproviders zijn in geen geval bevoegd om de gegevens van onze nieuwsbriefabonnees te gebruiken om ze zelf op te schrijven of door te geven aan derden.


5.4 HET VOLGEN VAN NIEUWSBRIEVEN

Als u hiermee akkoord bent gegaan bij het registreren voor de nieuwsbrief, kunnen wij uw gebruik van de nieuwsbrief evalueren met behulp van de traceertechnologie die door de aanbieder van de e-mailverzending is geleverd. Een zogenaamde tracking pixel (ook wel web beacons of tracking pixels genoemd) is ingebed in de HTML-e-mails die bij de nieuwsbrief worden verzonden. Bij het openen van de nieuwsbrief kan de externe server van de e-mailprovider deze pixelcode gebruiken om bepaalde gegevens van de ontvanger vast te leggen. De naam van het beeldbestand is geïndividualiseerd voor elke nieuwsbriefontvanger door een unieke ID toe te voegen. De afzender onthoudt welke ID bij welk e-mailadres hoort en kan zo bij het ophalen van de afbeelding bepalen welke nieuwsbriefontvanger de e-mail net heeft geopend.

Bij het openen van de e-mail worden de volgende gegevens over de trackingpixels verzameld:

 • Informatie over de browser en uw systeem
 • Uw IP-adres
 • het tijdstip en de frequentie van het openen van de e-mail
 • Aangeklikte links

Wij combineren de gegevens over uw gebruik van onze nieuwsbrief met uw andere gebruiksgegevens die wij in het kader van uw algemeen gebruik van de website onder een pseudoniem gebruikersprofiel hebben opgeslagen (zie paragraaf 3.2). Als gevolg daarvan worden uw gegevens die in het verleden zijn verzameld, gedepseudonimiseerd. Deze samenvatting helpt ons om uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat we de inhoud van de nieuwsbrief en onze website kunnen aanpassen aan uw persoonlijke interesses.

De tekst van de verklaringen van toestemming die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt gegeven, vindt u aan het einde van deze verklaring.


5.5 OPSLAGTERMIJN EN HERROEPINGSRECHT

De persoonlijke gegevens die bij het bestellen en verzenden van de nieuwsbrief worden verwerkt, worden door ons opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. U kunt te allen tijde uw abonnement op de nieuwsbrief en uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden herroepen, hetzij via de link in de nieuwsbrief, hetzij per e-mail naar het e-mailadres: datenschutz@myphotobook.de.

Een afzonderlijke herroeping met betrekking tot de beschreven tracering is niet mogelijk. U hebt echter de mogelijkheid om het mailprogramma dat u gebruikt zo te configureren dat e-mails in tekstvorm worden weergegeven en niet in HTML-formaat. Hierdoor worden afbeeldings- en grafische bestanden verborgen, zodat traceren niet mogelijk is. U kunt ook het gebruik van het tellen van pixels voorkomen door de installatie van cookies te voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen. Volgpixels worden gebruikt in combinatie met cookies. In deze gevallen wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. 

 

6 INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERWERKEN

6.1 INLOGGEN EN KLANTENACCOUNT

Wanneer u zich bij ons registreert, gebruiken wij uw gegevens om een klantaccount aan te maken en om alle gegevens en bestellingen met betrekking tot u persoonlijk te identificeren. Uw klantaccount blijft bij ons actief tot u het verwijdert of ons opdraagt het te verwijderen.

6.2 HET VERWERKEN VAN UW BESTELLING

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om de door u geplaatste productbestelling uit te voeren. Fotoboekgegevens worden 60 dagen na levering verwijderd.

6.3 VERWERKING VAN BETALINGEN

Na succesvolle bestelling en uitvoering van een order gebruiken wij de door u verstrekte gegevens voor het account. Wij bewaren ordergegevens en de bijbehorende correspondentie conform de wettelijke bewaartermijnen, maar minimaal 7 jaar.

6.4 INDIVIDUELE AANBIEDINGEN

Wij gebruiken de door u verstrekte informatie en de historiek van uw bestellingen bij ons bedrijf om u individuele aanbiedingen te sturen.

 

7 UITLEG VAN COOKIES

Wanneer u deze website voor de eerste keer bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies en hun opties. Als u deze website blijft bezoeken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, stemt u in met het gebruik van cookies op deze website. U kunt uw instellingen te allen tijde wijzigen. U ziet de tekst van de toestemmingsverklaring voor cookies aan het einde van de gegevensbeschermingsverklaring.

Hieronder leggen we uit hoe cookies en soortgelijke technologieën werken en hoe ze worden gebruikt op onze website.

7.1 ALGEMENE INFORMATIE OVER COOKIES

Cookies: Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw browser worden overgebracht en door uw browser worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen unieke identificatiegegevens opslaan, bestaande uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites de betreffende browser herkennen wanneer een website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies kunnen verschillende informatie opslaan, zoals browsertype, besturingssysteem, taalinstellingen of andere persoonlijke pagina-instellingen, uw gebruik van de website, bestelinformatie of inloggegevens. In de regel worden cookies niet gebruikt om gegevens te verzamelen waarmee een persoon direct kan worden geïdentificeerd. Informatie die door middel van cookies wordt verzameld, kan echter aan een natuurlijke persoon worden gekoppeld in combinatie met de persoonlijke gegevens van die persoon, zoals een e-mailadres.

Er zijn in principe twee verschillende soorten cookies gebruikt op onze website.

Sessiecookies worden gebruikt om informatie over uw activiteiten op te slaan op onze website voor de duur van uw bezoek. Sessiecookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Permanente cookies worden gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat opgeslagen, zodat wij uw browser kunnen herkennen wanneer u ons binnen deze periode opnieuw bezoekt. Dankzij deze cookies is het onder andere mogelijk om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken en aanbiedingen op maat weer te geven.

Web Beacon's soortgelijke technologieën: Op deze website worden ook web beacons (ook wel pixeltags of GIF's genoemd) gebruikt. Webbakens zijn kleine afbeeldingen (ongeveer 1x1 grote GIF-bestanden) die in webpagina's of HTML-e-mails zijn ingesloten en normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor gebruikers. Web beacons worden meestal gebruikt in combinatie met cookies en maken het mogelijk de interactie van gebruikers met de inhoud van websites of nieuwsbrieven te volgen. We kunnen bijvoorbeeld web beacons gebruiken om te bepalen of e-mails zijn geopend of op bepaalde links is geklikt, om bepaalde algemene trends en individuele gebruikspatronen te bepalen en om statistieken over het gebruik van de website te genereren.

Daarnaast kunnen andere technologieën worden gebruikt die op dezelfde manier werken als cookies en gegevens in uw browser of op uw apparaat opslaan. Het is mogelijk dat u deze traceertechnologieën niet specifiek kunt weigeren of deactiveren via de instellingen van uw browser, maar ze werken meestal alleen in combinatie met cookies. Het weigeren van cookies in uw browser zal in de meeste gevallen dan ook leiden tot het deactiveren van deze technologieën.

Al deze technologieën worden hierna gezamenlijk "cookies" genoemd.

7.2 SOORTEN COOKIES DIE WIJ OP ONZE WEBSITE GEBRUIKEN

Op deze website wordt om verschillende redenen gebruik gemaakt van initieel verkrijgbare cookies van leveranciers en derden. Hieronder vindt u een meer gedetailleerd overzicht van de verschillende categorieën cookies die op deze website worden gebruikt en de redenen voor het gebruik ervan:

NECESSARY COOKIES: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de basisfuncties van onze website, voor de navigatie en de navigatie op de website en voor het gebruik van bepaalde functies. We gebruiken absoluut noodzakelijke cookies om bijvoorbeeld geregistreerde gebruikers duidelijk te identificeren, zodat ze worden herkend wanneer ze de website opnieuw bezoeken, of om contactformulieren aan te bieden. Deze cookies worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden, noch om een bezoeker of gebruiksprofiel aan te maken. Ze worden opgeslagen voor de duur van uw internetsessie.

TRACKING COOKIES: We gebruiken tracking cookies om provisies bij te houden aan zakenpartners met wie we samenwerken. De tracking cookies houden daartoe bij of en wanneer op een bepaalde aanbieding is geklikt. Als u vervolgens iets koopt bij een deelnemende zakenpartner, identificeert de cookie u als afkomstig van onze website en verdienen wij onze commissie. De cookies dienen uitsluitend voor een correcte toewijzing van de verkoop aan het betreffende aanbod op onze website. 

FUNCTIONAL COOKIES: Deze cookies kunnen worden gebruikt om de door u gekozen instellingen (bijv. cookie-instellingen) voor uw volgende bezoek op te slaan.

PERFORMANIË EN WEBANALYSE COOKIES: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld welke secties en subpagina's u regelmatig bezoekt, op welk tijdstip u de website het meest bezoekt of dat u foutmeldingen ontvangt. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt alleen in geaggregeerde vorm aan ons ter beschikking gesteld. Ze dienen uitsluitend om het functioneren en de prestaties van de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Cookies voor webanalyse kunnen door ons of door derden namens ons worden ingesteld en worden opgeslagen voor de duur van uw internetsessie. 

ADVERTISING EN TARGETING COOKIES: Deze cookies helpen ons om uw surfgedrag vast te leggen, om op deze website gepersonaliseerde aanbiedingen te doen die op uw interesses zijn toegesneden en om op websites van derden advertenties over onze aanbiedingen te plaatsen die op uw interesses zijn afgestemd. De cookies verzamelen bijvoorbeeld informatie over in welke aanbiedingen op deze website u geïnteresseerd bent. De verzameling en evaluatie is uitsluitend pseudoniem en laat ons niet toe u te identificeren. We gebruiken deze cookies ook om de frequentie te regelen waarmee aanbiedingen aan u worden weergegeven, zodat u niet steeds dezelfde aanbieding ziet. Daarnaast kunnen we de effectiviteit van onze advertenties op websites van derden verzamelen en evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Deze cookies worden meestal namens ons door derden geplaatst, bijvoorbeeld door advertentienetwerken of door aanbieders van sociale netwerken.

SOCIAL MEDIA COOKIES: Deze website kan ook plug-ins bevatten van sociale netwerken zoals Facebook, zodat u inhoud van deze websites met deze netwerken kunt delen. Als u deze functies gebruikt, kunnen deze netwerken ook cookies in uw browser plaatsen voor uw eigen reclamedoeleinden.

7.3 UW OPTIES

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Elke browser is een beetje anders, dus raadpleeg de helpinstellingen van uw browser om te leren hoe u uw browserinstellingen kunt beheren.

Als u verschillende apparaten gebruikt (bijv. smartphones, tablets, computers, enz.), controleer dan of elke browser op elk apparaat overeenkomt met uw cookie-instellingen.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om de ontvangst van alle cookies via deze website die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website te deactiveren (hier klikken). In dit geval slaan wij op uw apparaat een zogenaamde "opt-out"-cookie op. Als u de door ons ingestelde "Opt-Out-Cookie" verwijdert, een andere browser gebruikt of het apparaat wijzigt, moet u de Opt-Cookie opnieuw activeren. Let er ook op dat "opt-out cookies" alleen werken als de browser zo is ingesteld dat het gebruik van cookies algemeen is toegestaan.

Sommige internetbrowsers bieden de mogelijkheid om signalen "Niet volgen" of "DNT" uit te zenden. Er zijn nog geen uniforme normen voor "DNT"-signalen ontwikkeld, zodat deze website momenteel geen "DNT"-signalen verwerkt of daarop reageert.

Houd er rekening mee dat het volledig uitschakelen van cookies kan leiden tot het feit dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Als u via deze website vragen heeft over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, kunt u ons een e-mail sturen naar: datenschutz@myphotobook.de.

Meer informatie over cookies is ook te vinden op www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

 

8 INTEGRATIE VAN PLUG-INS VOOR SOCIALE NETWERKEN

We kunnen zogenaamde social plugins ("plugins") van sociale netwerken en soortgelijke platforms ("social networks") op deze website gebruiken om u de kans te geven om snel en gemakkelijk interessante aanbiedingen op sociale netwerken te delen of aan te bevelen en om ons bedrijf beter bekend te maken. Plug-ins worden gebruikt om ons bedrijf bekender te maken. Wij beschouwen het onderliggende reclamedoeleinde als ons rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO.

Momenteel gebruiken we plugins van de volgende bedrijven:

plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook")

plug-ins van het sociale instagram.com-netwerk dat wordt geëxploiteerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS ("Instagram")

Plugins van Google+, die wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Plug-ins van het videoplatform YouTube, dat wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS, - dat behoort tot Google Inc ("YouTube")

Plugins van Twitter, die wordt beheerd door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter").

U herkent de gebruikte plug-ins aan het logo van het betreffende sociale netwerk (bijv. wit "f" op een blauwe achtergrond bij Facebook of een "Instagram-camera" bij Instagram).

Het inbouwen van een plugin op een website betekent meestal dat uw browser bij het oproepen van de website een directe verbinding tot stand brengt met de servers van de betreffende aanbieder en de bijbehorende plugin en de inhoud ervan op uw browser laadt om deze te integreren in de website die u bezoekt. We hebben de plug-ins echter zo geïntegreerd dat het contact met het betreffende sociale netwerk alleen tot stand komt wanneer u actief met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of op de knop "Instagram" te klikken en/of inhoud via de knoppen te delen. Als u met de plug-ins interageert zonder met de providers te zijn ingelogd, ontvangt de betreffende provider in eerste instantie alleen de informatie van welke website de corresponderende pagina wordt geopend. Pas als u bevestigt dat u de informatie wilt delen, wordt er een direct contact tussen u en het sociale netwerk tot stand gebracht. De gedeelde informatie kan rechtstreeks naar de server van de betreffende provider worden verzonden en daar worden opgeslagen. De gegevens die door de providers worden verzameld, kunnen gebruikersgegevens omvatten, waaronder uw IP-adres en geografische locatie, maar ook technische gegevens, zoals het type browser of besturingssysteem dat wordt gebruikt.

Wij hebben geen controle over de verzameling, opslag en het gebruik van dergelijke gegevens door sociale netwerken. Wij hebben geen toegang tot de verzamelde gegevens. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw relevante rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeveiliging informatie van de aanbieders.

Privacybeleid voor Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

Privacybeleid YouTube: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

Privacybeleid Twitter: https://twitter.com/nl/privacy

 

9 GEBRUIK VAN TECHNOLOGIEËN VAN DERDEN

We gebruiken technologieën van derden op onze website voor analyse, optimalisatie en reclamedoeleinden.

Deze derden kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze website en uw interactie met de inhoud en functies ervan, waaronder het totale aantal bezoekers van deze website, de verwijzers-URL, de pagina's die zij bezoeken, de datum, tijd en duur van hun bezoek, de frequentie, banners/links waarop is geklikt, en informatie over apparaattype, browserversie, taalinstellingen en geografische locatie (inclusief land, stad, regio). Externe leveranciers kunnen ook cookies gebruiken en uw apparaat-ID en IP-adres verzamelen.

Alle opgenomen informatie wordt rechtstreeks overgebracht naar de servers van de derde partijen en daar opgeslagen. De informatie wordt ons alleen anoniem en in statistische vorm ter beschikking gesteld. Wij hebben geen toegang tot gegevens die ons in staat stellen u te identificeren.

In sommige gevallen werken we met derden die in de VS zijn gevestigd. De gegevens worden aan dienstverleners in de VS doorgegeven overeenkomstig de beginselen van het zogenaamde privacyscherm tussen de EU en de VS of op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf 10.3.

Hieronder vindt u een overzicht en beschrijving van de technologieën van derden die op deze website kunnen worden gebruikt.

9.1 TOOLS VOOR PRESTATIE- EN WEBANALYSE

We gebruiken alle performance- en webanalysetools alleen met geactiveerde IP-anonimisering, zodat de laatste drie cijfers van het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen van de gegevens worden verwijderd en alleen het verkorte IP-adres wordt opgeslagen op de servers van de respectieve externe providers.

9.1.1 GOOGLE-ANALYSE

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website door gebruikers. Google gebruikt de verzamelde gegevens namens ons om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om ons verdere met het gebruik van onze website verbonden diensten te leveren.

De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt opgeslagen op Google-servers in de VS. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres rechtstreeks naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Volgens Google wordt het verkorte IP-adres niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Google verwijdert na 14 maanden automatisch de door Google Analytics opgeslagen gebruikersidentificaties (bijv. cookie-ID's).

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Opt-Out: U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verwerkt door de browsertoevoeging van Google te downloaden en te installeren om Google Analytics uit te schakelen, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


9.1.2 SNOWPLOW

Snowplow is een open source web tracking oplossing die beheerd wordt door Snowplow Analytics Ltd, EC2A 4RQ London, UK. De variant van Snowplow die we gebruiken maakt gebruik van een tracking pixel en een cookie waarmee we kunnen bijhouden wanneer en hoeveel gebruikers onze website hebben bezocht, hoe vaak, welke van onze pagina's ze hebben bezocht, in welke volgorde, welke browser of besturingssysteem ze gebruiken en op welke externe links ze hebben geklikt met links naar een online winkel. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en een vraaggericht ontwerp van onze website mogelijk te maken.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van SnowPlow: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

Indien u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van de gebruiksgegevens door Snowplow zoals hierboven beschreven, kunt u bezwaar maken tegen de dataverzameling en het gebruik tijdens deze webanalyses. Klik hiervoor op hier.


9.1.3 HOTJAR

 "Hotjar" is een analysesoftware van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

Wij gebruiken Hotjar om mogelijkheden te identificeren om onze website te verbeteren, technische problemen te diagnostiseren, gebruikerstrends te analyseren en over het algemeen de website te optimaliseren.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy.

Opt-Out: https://www.hotjar.com/opt-out.


 

9.1.4 Monetate

Deze website maakt gebruik van de analyse- en personalisatiedienst Monetate, een dienst die wordt aangeboden door Monetate Inc., 311 W 43rd St. Monetate gebruikt cookies, die op uw computer worden opgeslagen, om ons te helpen analyseren hoe u onze website gebruikt en om de inhoud aan te passen aan uw behoeften. De informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een Monetate server in de VS of de Europese Unie, waar het wordt opgeslagen en verwerkt namens ons. In het geval dat persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, heeft Monetate de gegevens doorgegeven aan het EU-VS Privacy Shield. Daarnaast zijn er voor de doorgifte naar de Verenigde Staten en andere landen die volgens de Europese Commissie niet over een adequaat niveau van gegevensbescherming beschikken, passende waarborgen overeengekomen om de betrokken personen te beschermen. Voorafgaand aan de verdere verwerking wordt het IP-adres geanonimiseerd en vervangen door een algemeen adres, d.w.z. een adres dat niet langer kan worden toegewezen. Een directe persoonlijke verwijzing is dus uitgesloten. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Monetate door hier te klikken, verhinderen. Voor meer informatie kunt u de Privacy Policy van Monetate raadplegen (http://www.monetate.com/platform-privacy-policy).

9.2 RECLAMETECHNOLOGIEËN

Wij gebruiken reclametechnologieën van derden op deze website om u te voorzien van gepersonaliseerde inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. Als de derde partij providers cookies gebruiken om deze diensten uit te voeren, is het gebruik van cookies en de daaruit voortvloeiende verzameling van informatie onderworpen aan onze beperkte controle. We kunnen alleen segmenten en doelgroepen selecteren (bijv. naar leeftijd, interesses) die we met onze advertenties willen aanspreken. Derden kunnen informatie die zij verzamelen over uw gebruik van deze website combineren met informatie die zij hebben verzameld over uw gebruik van andere websites die ook reclametechnologieën bevatten. 

Voor gedetailleerde informatie over welke informatie kan worden verzameld door de reclametechnologieën, hoe ze worden gebruikt en gedeeld, zie het privacybeleid van de relevante derden hieronder gelinkt.

9.2.1 GOOGLE

Wij gebruiken op de website marketing en remarketing functies van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Deze functies stellen ons in staat om advertenties voor deze website te richten.

Google slaat in verband met de plaatsing van advertenties de volgende gegevens op: Uw webaanvraag, het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de datum en het tijdstip van uw aanvraag en een of meer cookies die uw browser uniek kunnen identificeren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Google vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

A) TRACERING VAN DE OMZETTING VAN GOOGELEN EN WACHTWOORDEN

In het kader van de conversietracering van Google AdWords plaatst Google een cookie op uw computer ("conversiecookie") wanneer u op een advertentie van Google klikt en naar deze website wordt omgeleid. met de conversiecookie kunnen wij bijhouden of en hoeveel mensen die deze website via een AdWordsadvertentie hebben bezocht, gebruik maken van onze aanbiedingen (bijvoorbeeld een vouchercode gebruiken). Google stelt de over u verzamelde gegevens alleen anoniem en in statistische vorm aan ons ter beschikking, zodat we geen conclusies kunnen trekken over uw identiteit. De informatie dient ons om bezoekersstatistieken aan te maken en onze advertenties op Google te optimaliseren.

B) DYNAMISCHE HERMARKETING VAN GOOGLE

Met behulp van de remarketingtechnologie van Google kunnen we ons ook richten op gebruikers van onze website op andere websites met rentegerelateerde reclame.

Hiervoor wordt bij de toegang tot onze webpagina's direct door Google een Google-code uitgevoerd en worden in de webpagina zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie op uw apparaat opgeslagen. Cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand bevat informatie over de inhoud waarin u geïnteresseerd bent en op welke aanbiedingen u hebt geklikt, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, het IP-adres, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van de website. Als u later een andere website bezoekt die ook deel uitmaakt van het advertentienetwerk van Google, krijgt u gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde advertenties te zien op basis van de aanbiedingen die op onze website worden bekeken.

C) DUBBELKLIKKEN OP GOOGLE VOOR UITGEVERS

DoubleClick for Publishers is ook een reclamedienst van Google. Wij gebruiken deze service op onze website om u aanbiedingen te tonen op basis van uw vorige of gelijktijdige bezoek aan partnerwebsites. Hiervoor worden cookies gebruikt die een pseudoniem identificatienummer krijgen. Als u een winkelwagentje hebt aangemaakt in de online shop van een zakenpartner, maar er nog niet voor hebt betaald, en vervolgens toegang hebt tot deze website, kan dit cookie automatisch pseudonieme informatie over uw open winkelwagentje (zoals aankoopwaarde en productcategorie) naar Google overbrengen. Dit is het geval als onze zakenpartners ook gebruik maken van Google DoubleClick en uitdrukkelijk hebben ingestemd met de overdracht van de informatie. Wij kunnen u dan passende vouchers aanbieden voor uw open winkelmandje. Deze vorm van reclame is volledig geautomatiseerd en pseudoniem. We kunnen enkel algemene criteria van segmentatie definiëren (zoals aankoopwaarde, productcategorie) op basis waarvan bepaalde vouchers worden uitgegeven.

De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google naar een server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Opt-Out: Als u een Google-account hebt, kunt u gepersonaliseerde reclame van Google uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw account: https://myaccount.google.com/intro/privacy#ads. U moet aangemeld zijn bij Google. U kunt ook gepersonaliseerde reclame van Google uitschakelen via deze link of de browserplugin downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en.

Bovendien bieden wij u de mogelijkheid om reclamegerelateerde cookies en soortgelijke technologieën in verband met deze website te allen tijde te weigeren door te klikken op hier.

9.2.2 FACEBOOK

We gebruiken pixels van het sociale netwerk Facebook op de website, die wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland voor gebruikers die gevestigd zijn in de EU.

De pixels worden bij de toegang tot de website direct door Facebook geïntegreerd en slaan een cookie op het eindapparaat van onze gebruikers op. Facebook ontvangt onder andere informatie van uw browser dat onze pagina door uw terminalapparaat is opgeroepen. Als u na een bezoek aan onze website ook bij Facebook bent ingelogd of op Facebook inlogt, kan Facebook uw bezoek aan onze website ook direct aan uw gebruikersaccount koppelen. Als u andere websites bezoekt die ook Facebook Pixel gebruiken, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw gebruikersaccount. We weten echter niet welke andere websites u bezoekt.

A) OP MAAT GESNEDEN PUBLIEK VAN EEN WEBSITE ("CUSTOM AUDIENCE")

Met behulp van deze pixels kan Facebook de gebruikers van een website als doelgroep bepalen voor de weergave van advertenties voor deze website op Facebook ("Re-Targeting"). Daarom gebruiken we deze pixels om ervoor te zorgen dat onze advertenties op Facebook alleen worden weergegeven aan gebruikers die deze website al hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in onze diensten. Deze pixels verzamelen informatie over de browsersessie van de gebruiker, met name de geklikte banners en links, een geëmailleerde versie van de Facebook ID en de URL die wordt bekeken. Elke Facebook-gebruiker beschikt daarmee over een unieke en apparaatonafhankelijke Facebook-ID, waarmee we de gebruikers weer op Facebook kunnen aanspreken. Wij sturen geen gegevensrecords, in het bijzonder geen e-mailadressen van onze gebruikers, naar Facebook.

B) HET VOLGEN VAN DE OMZETTING

We kunnen pixels ook gebruiken om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties te meten en te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Facebook kan bijvoorbeeld met de pixels bepalen hoeveel gebruikers op een voor ons geplaatste advertentie hebben geklikt en naar onze website zijn doorgestuurd.

C) FACEBOOKAFDRUKKEN

We ontvangen ook een rapport van Facebook met informatie over gebruikersinteracties met onze advertenties op Facebook (bijv. het aantal "views", "likes" of "comments").

Facebook stelt de verzamelde gegevens alleen anoniem en in statistische vorm ter beschikking aan ons, zonder verwijzing naar een specifieke persoon. We kunnen alleen kiezen welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze advertenties moeten worden weergegeven. Echter, omdat de informatie wordt opgeslagen en verwerkt door Facebook, kan Facebook deze informatie theoretisch koppelen aan uw Facebook-account en gebruiken voor haar eigen promotionele doeleinden. Informatie over de manier waarop Facebook met uw gegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Facebook, die u hier kunt raadplegen: https://www.facebook.com/about/privacy.

Opt-Out: Als u een Facebook-account hebt, kunt u gepersonaliseerde reclame van Facebook uitschakelen met behulp van de advertentie-instellingen in uw account: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet ingelogd zijn op Facebook. U kunt ook bezwaar maken tegen op het gebruik van Facebook gebaseerde reclame op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren).

Bovendien bieden wij u de mogelijkheid om reclamegerelateerde cookies en soortgelijke technologieën in verband met deze website te allen tijde te weigeren door te klikken op hier.

9.2.3 CRITEO

Criteo (Criteo GmbH, Unter Anger 3, 80331 München) maakt gebruik van de Criteo-technologie om informatie over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden in zuiver anonieme vorm te verzamelen en daarvoor cookies te plaatsen. Criteo kan het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als geschikte advertentiebanner wanneer andere websites worden bezocht. De geanonimiseerde gegevens mogen in geen geval gebruikt worden om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het reclameaanbod te verbeteren. Rechtsonder op elke weergegeven banner staat een kleine "i" (ter informatie), die opent bij mouse-over en leidt naar een pagina waar het systeem wordt uitgelegd en een opt-out wordt aangeboden. Wanneer u op Opt-Out klikt, wordt een "Opt-Out" cookie ingesteld, die voorkomt dat deze banners in de toekomst worden weergegeven. Elk ander gebruik of overdracht aan derden vindt niet plaats. U kunt bij Criteo algemene informatie inwinnen over de gegevensbeschermingsverklaring en de richtlijnen voor gegevensbescherming (http://www.criteo.com/de/privacy/corporate-privacy-policy/) en bezwaar maken tegen de anonieme analyse van uw surfgedrag (opt-out) (http://www.criteo.com/de/deactivate-criteo-banners/).


 

9.2.4 SOVENDUS

Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG). Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/ 

 

10 OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE AAN DERDEN

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze producten en diensten, indien wij hiertoe contractueel of wettelijk verplicht of gerechtigd zijn of indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

10.1 DOORBEREKENING AAN LEVERANCIERS

We werken samen met verschillende leveranciers (drukkers, postdienstverleners, foto-optimalisatoren) die de producten die in onze online shop voor ons worden aangeboden, produceren.

De gegevens worden daarom doorgegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO.

10.2 DOORBEREKENING AAN DIENSTVERLENERS

Wij werken ook samen met technische dienstverleners die gemachtigd zijn om namens ons en volgens onze instructies diensten te verlenen op basis van artikel 28 DS-GVO. Deze bedrijven kunnen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, maar alleen in de mate die nodig is om hun respectievelijke taken uit te voeren. We geven serviceproviders bijvoorbeeld opdracht om onze nieuwsbrieven of andere marketingdiensten te versturen, met klantenservice, met webanalyse of met infrastructuur- en IT-diensten en met websitehosting.

10.3 OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS AAN ONDERNEMINGEN BUITEN DE EU

Het kan gebeuren dat de door ons ingeschakelde dienstverleners in een derde land gevestigd zijn, d.w.z. in landen buiten de Europese Unie (EU)/de Europese Economische Ruimte (EER). Wij werken echter alleen met bedrijven die een passend niveau van gegevensbescherming bieden conform de eisen van het DSGVO.

We werken momenteel samen met verschillende dienstverleners in de Verenigde Staten. De gegevens worden aan dienstverleners in de VS doorgegeven overeenkomstig de beginselen van het zogenaamde privacyscherm tussen de EU en de VS en op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Het "privacyscherm" tussen de EU en de VS is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de VS worden nageleefd. De modelcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn een contract waarin de dienstverlener zich verplicht om de gegevens van de gebruiker te beschermen, namens ons te verwerken volgens de contractuele voorschriften en in het bijzonder niet aan derden door te geven. Wij bezorgen u graag een kopie van de modelcontractbepalingen. Stuur hiervoor een brief en een gefrankeerde, zelf geadresseerde enveloppe naar het onder punt 12 vermelde adres.

 

11 Uw rechten

Met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens heeft u kosteloos de volgende rechten.

11.1 RECHT VAN HERROEPING VOLGENS ART. 7 DS-GVO

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken per e-mail of brief naar ons contactadres, zoals hieronder aangegeven. Wij kunnen de verwerking van uw gegevens stopzetten.

11.2 RECHT OP INFORMATIE, ACC. ART. 15 DSGVO

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. We willen er echter op wijzen dat we niet in staat zijn om deze individuele personen toe te wijzen met betrekking tot de pseudonieme gebruikersprofielen die we hebben gemaakt. Daarom kunnen we geen informatie over deze gegevens, tenzij u ons te voorzien van informatie die ons in staat stelt om het gebruikersprofiel toe te wijzen aan uw persoon. Wij zullen u hier apart op wijzen in het geval van een onderzoek.

11.3 RECHT OP RECTIFICATIE EN ANNULERING KRACHTENS. ART. 16 EN 17 DSGVO

U kunt ons verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren en - indien aan de wettelijke eisen is voldaan - uw gegevens aan te vullen of te verwijderen.

11.4 HET RECHT OM DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS TE BEPERKEN IN OVEREENSTEMMING MET. ART. 18 DSGVO

Voor zover aan de wettelijke eisen is voldaan, kunt u van ons eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

11.5 RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN DE GEGEVENS VOLGENS ART. 20 DSGVO

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een toestemming (bijv. nieuwsbrief verzenden), hebt u het recht om deze gegevens te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat.

11.6 RECHT VAN BEZWAAR IN GEVAL VAN EEN "RECHTMATIG BELANG" RECHTSGRONDSLAG IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 11.1.

ART. 21 DSGVO

Op grond van art. 21 lid 1 DSGVO heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking om redenen die kunnen voortvloeien uit uw specifieke situatie. Het bovenstaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden die niet op basis van uw toestemming worden verwerkt. In tegenstelling tot het bijzondere recht van bezwaar op grond van artikel 3.2 van deze gegevensbeschermings- en cookieverklaring, dat gericht is op gegevensverwerking met het oog op het aanmaken van een gebruikersprofiel, zijn wij alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar te maken als u ons redenen van groot belang (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid) geeft. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren op het contactadres vermeld in punt 12.

11.7 RECHT VAN BEROEP BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of federale staat of met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor ons.

Dat is de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is:

Commissaris van Berlijn voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Friedrichstrasse 219

Entree Bezoekers: Puttkamerstr. 16 - 18 (5e verdieping)

10969 Berlijn, Duitsland

Telefoon: +49 30 13889-0

Fax: +49 30 2155050.

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

12 CONTACT- EN GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gebruik wenst te maken van uw rechten of suggesties of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen aan: datenschutz@myphotobook.de. U kunt ook te allen tijde contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:


myphotobook GmbH

dataprivacy

Köpenicker Str. 154

10997 Berlijn

Duitsland

Telefoon: +49 7151 16517 0


U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Michael Mayer, via deze contactgegevens.

 

13 WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wij behouden ons het recht voor in de toekomst te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze gegevensbescherming en cookieverklaring. De huidige versie van dit privacybeleid en cookiebeleid zal op de website worden gepubliceerd. Let daarom op de actuele versie van onze gegevensbeveiliging en cookieverklaring.

 

BIJLAGE: TOESTEMMINGSVERKLARINGEN

In verband met uw gebruik van deze website hebt u mogelijk uitdrukkelijk een of meer van de volgende toestemmingsverklaringen afgegeven.

 1. door toegang te krijgen tot onze website (toestemming voor cookies)

 "Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om het gebruik van de website te analyseren en u gepersonaliseerde inhoud te bieden. Derden kunnen ook cookies op deze website plaatsen voor reclame-, tracking- en analysedoeleinden. U kunt meer te weten komen over de cookies die op deze website worden gebruikt en over uw opties in ons Cookiebeleid. Door onze website te blijven gebruiken, bijvoorbeeld door op de inhoud te klikken, gaat u akkoord met dit gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde wijzigen.

 1. bij inschrijving

"Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens ten behoeve van de registratie. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken.

 1. bij aanmelding voor de nieuwsbrief

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief en ga ermee akkoord door myphotobook GmbH regelmatig per e-mail op de hoogte te worden gehouden van actuele aanbiedingen, registraties en/of andere informatie.

Ik ga er ook mee akkoord dat er een gepersonaliseerd gebruikersprofiel kan worden aangemaakt om de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen aan mijn persoonlijke interesses. Dit gebeurt door mijn gebruik van de nieuwsbrief (bijvoorbeeld het openen van e-mails en het klikken op aanbiedingen) en de website te evalueren met behulp van tracking pixels en cookies, zoals verder uitgelegd in ons Privacy- en Cookiebeleid.

U kunt het abonnement op uw nieuwsbrief te allen tijde voor de toekomst opzeggen en uw toestemming voor het aanmaken van een gebruikersprofiel intrekken. Klik op de link aan het einde van de nieuwsbrief of stuur ons een e-mail naar datenschutz@myphotobook.de.

 1. bij gebruik van een contactformulier

"Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens zoals daar beschreven voor de verwerking van mijn verzoek. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken.

VERGADEREN OP mei 2021

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang een € 5 tegoedbon* en regelmatige aanbiedingen.

Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Je kunt je op elk gewenst moment van de nieuwsbrief afmelden.
*Geldt eenmalig per persoon gedurende 20 dagen op alle producten (behalve reeds afgeprijsde artikelen). Incl. btw, excl. verzending. Uitsluitend geldig op nieuwe bestellingen; niet in combinatie met andere kortingsacties of tegoeden. Minimaal bestellingbedrag 14,95 €.

Topproducten

 • Fotoboek hardcover A4
 • Fotoboek Hardcover A3
 • Fotoboek Linnen 30x30
 • Scrapbook Set
 • Fotoafdrukken vierkant

Over myphotobook

Betaalwijzen

myphotobook International

Colofon | Algemene voorwaarden | Privacy

Alle prijzen zijn inclusief BTW

© 2022 myphotoboook GmbH

Inspiratie

 • Facebook

Download